Platin
PİYASALAR

Yeni lükse yön veren 5 kültürel değişim

Platin

Global pazarda gözlemlenen değişim rüzgarı, lüks kategoride yer alan markaların pazarlama iletimi stratejilerine yeni bir yön verirken; lüksün kültürel tanımını da farklılaştırıyor.

Unilever, Vodafone, IBM, Visa gibi global markalara 15 yıldır inovatif yol haritalarını kurgulama ve kültürel değişimlere adapte olma konusunda danışmanlık sunan Meaning.Global CEO’su Dr. Martina Olbertova, lüks ekosisteminde öne çıkan 5 kültürel değişime ışık tutuyor:

1-Lüks ürün satışından, yeni kimlikler yaratma ve bireysel yaşam tarzlarını güçlendirmeye geçiş.
2-Kişisel lüks deneyimlerden kişiye özel lüks deneyimler tasarlama dönemine yöneliş.
3-Aşırılık ve zenginlikten, yeni öze odaklanma ve gündelik lükse kayış.
4-Kültürel mirastan yeni uygunluk seviyeleri arayışına yolculuk.
5-Lüks tüketimden kültür değişiminin katalizörlerine odaklanma.