PİYASALAR

Networking

Networking çalışmalarının kariyer için çok önemli olduğuna dair tavsiyeler duyuyorsunuzdur. Mesleğiniz, yatırımlarınız veya hayalleriniz ne olursa olsun, mesaj son derece net ve açık. Başarı için, networking'e zaman ayırmalı. Bu harika bir tavsiye ama eksik... Biz de farklı alanlardan usta isimlere sorduk; "Networking nasıl yapılmalı?"

E.Melek Cevahiroğlu Ömür / [email protected]

"İletişim sanattır" / Özge Günaydın-Brothers and Sisters Kurucusu

• İyi hazırlanmak?

Müşteri tarafının brief verme süreci fevkalade önemli. Aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız brief sürecini de birlikte oluşturmak. Çünkü doğru brief alındığında ancak doğru çalışma metotları oluşturulabiliyor. İşin başlangıç aşamasında doğru bilgilendirme yapmak, kuvvetli ve zayıf yönleri birlikte belirlemek ve buna göre bilgi akışı oluşturulması çok önemli. SWOT analizi doğru yapıldığında stratejik planlama kısmını uzun soluklu ve yaratıcı olarak planlamak mümkün. Bununla birlikte markanın hikayesini başlangıcından itibaren doğru analiz etmek gerekiyor. Bu hikayenin içerisinde yıllar boyunca hangi süreçlerin yaşandığı ve bugün gelinen noktada ihtiyaçları karşılıklı taleplerin oluşturması önem arz etmektedir. Tüm bunların yanı sıra marka ile ilgili gerekli pazar ve saha araştırmalarını yaparak, rekabet analizlerini çıkartılması ve markanın tüm sosyal ve dijital medya hesaplarının incelenmesi önemlidir.
 
• Doğru iletişim kurmak?

İletişim safhasında öncelikli olarak iyi dinleyici olmak çok önemlidir. Marka sözcülerinin aktaracağı bilgiler ön koşulsuz dinlenmeli ve anlaşılmayan konular için mutlaka soru sorulmalıdır. İletişimi kuvvetli insanlar iyi dinleyicilerdir. İletişimin sanat olduğundan yola çıkarak hareket etmek gerekiyor. Hem yazılı hem de sözlü olarak doğru soruları sorarak yola çıktığınızda istenilen iletişim lisanı yakalanabilir. Burada marka ile doku uyuşmasını sağlamak çok önemli. Uzun soluklu bir yolculuğa çıkılacağı düşünülerek belli bir lisanın oturtulması gerekiyor.
 
• İnisiyatif almak?

Kriz yönetiminde inisiyatif almak ve rol dağılımlarını belirlemek stratejinin en önemli parçalarından biri... Buradaki stratejik planlamada, maddi ve manevi çıkacak tüm krizlerin paydaşları öngörülmeli ve buna göre alternatifli stratejik yaklaşımlar gerçekleştirilmelidir.

• Zamanı doğru kullanmak?

Zamanı efektif kullanmak için konuşma konularının doğru belirlenmesi önem arz ediyor. Toplantı ve sunum başlangıçlarında ayrılan sürenin ucunu açık bırakmadan zaman yönetimini yapmak ve mutlaka ayrılan zamanın sonucunda karar alarak ayrılmak gerekiyor. Ucu açık bırakılan tüm işlerde zaman yönetimi açısından ileriki aşamalarda sorunlar çıkacaktır. Hedefi belirleyerek ilerlediğinizde zamanı da yönetmiş olursunuz.

• Kreatif olmak ?

Yaratıcılık hayal gücüyle beslenen bir olgudur ve yaratıcı insanların en önemli özelliği, çok okuyan ve gözlem yapan insanlar olmasıdır. Yaratıcı çalışmalar yapmak için analitik kabiliyetlerin de geliştirilmesi gereklidir. Doğru analizler yapıldığında yaratıcılık kendiliğinden gelecektir. Klasik yaklaşımlardan uzaklaşarak enerjik ve interaktif olunmasını önerebilirim.

• Kazanımları hayata geçirmek?

Projelerin hayata geçirilebilmesinin temel şartı, çapraz pazarlama yöntemlerinin iyi kurgulanmasından ve marka iş birlikteliklerinden geçer. Bunun için gerek kişiler gerekse markalar üzerinden hareket noktalarının ve stratejik adımların doğru belirlenmesi gerekmektedir. Doğru analizler yapıldığında başarı beraberinde gelecektir.

"Network paylaşmakla olur" / Jimmy Cüneyt Gürkan-MÜSİAD US Yönetim Kurulu Üyesi

• Uzun süredir Amerika’da yaşayan biri olarak hiç yabancılık duygusuna kapıldınız mı?

New York şehrinde bulunduğum için yabancılık duygusunu hiç yaşamadım. ABD’nin en kozmopolit şehirlerinden birisi New York. Dolayısıyla yabancıların aksine New York doğumluların azınlıkta olduğu liberal demokrat bir şehir. İş hayatımda ve sosyal hayatımda Türk ve Müslüman kimliklerim nedeniyle herhangi bir dışlanmaya hiçbir zaman maruz kalmadım. 

• Amerika’da başarılı olmak için ne yaptığınız mı önemli yoksa kimi tanıdığınız mı?

Dünyanın her yerinde ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemli. Pazarda limon satan küçük esnaf ile dünyanın en büyük limon ihracatçısının yaptığı iş özünde aynı. Bizim kimi tanıdığımızdan ziyade, kimin bizi tanıdığı ve gerektiğinde hatırladığı önemli. Eğer bizim tanıdıklarımız, herhangi bir konuda bize güvenmiyorlarsa onları tanıyor olmamızın bir artısı yok aslında.
Amerika’da başarılı olmak için sistemi anlamış olmak, sistemin sosyal ve kültürel detaylarına entegre olabilmek önemli. Rekabetten beslenerek, çok çalışarak, kreatif olup farklılıklarımıza sahip çıkmanın yanı sıra sistematik, pragmatik ve stratejik olup ön planlama, sabır ve devamlılıkla yol almak da başarı oranını artıran özellikler. 

• Sigmund Freud der ki; “Sev ve çalış, çalış ve sev. Hepsi bu…” Yabancı bir ülkede çalışıyor ve ticaret yapıyorsanız, sizi başarılı kılan felsefe nedir?

Sanırım bizi bir nebze öne çıkaran felsefe; insan ilişkilerimizi iyi yönetmek. İnsan odaklı düşünmek, çok çalışmak, sevdiğimiz işi yapmak ve paylaşımcı olmak. Bunlar, yaptıklarımızın değer bulmasını sağlıyor.  

• Doğru ve stratejik bir network nasıl kurulabilir?

Network tamamen vermek ve paylaşmakla ilgili bir şey. Bağlantıda olduğumuz insanlarla, birikimlerimizle ve tecrübelerimizle oluşturduğumuz değeri paylaşmak, işin püf noktası. Nicelikten çok nitelik odaklı düşünmek gerekiyor. 1000 tane 'tanıdık' dediğimiz kişinin network ağımızda olmasından ziyade, 10 kişinin 'dostumuz' olması daha kıymetli. Sosyal hayatta olduğu gibi ticaret hayatında da derinlik önemli. Geleceğimizde ve hayatımızda en çok etki yaratanlar, en yakınımızdaki 5 kişi!  Adeta en çok temas ettiğimiz 5 kişinin ortalaması oluyoruz. Biz ne kadar çevremiz için kaldıraç görevi görürsek, onlar da zamanı geldiğinde bizim gelişmemiz, ilerlememiz ve yükselmemiz için kaldıraç oluyor. İş hayatındaki iletişimimizin samimi ve derin kurulması, bağlantılarımızın sağlıklı işlemesini ve yeşermesini sağlıyor. 

"Network önemli bir değişkendir" / Arzu Odabaşı-Finansal Planlama Derneği Başkanı

•Bir fon yöneticisinden ne bekleriz ? Sorumlulukları nelerdir?

Bir fon yöneticisinden; yönettiği fonun hangi yatırımcı kitlesine hitap ettiğini çok iyi anlamasını ve söz konusu parasal büyüklüğü yönetirken almış olduğu riske göre maksimum getiri elde etmesini bekleriz. Dolayısıyla bir fon yöneticisi, yatırımcılarının almak istediği risk seviyesini çok iyi anlamalı, yatırımcının risk-getiri beklentisini çok iyi analiz etmeli, ayakları yere basmayan, risk-getiri beklentisi yüksek olan yatırımcıyı olası kayıpları konusunda çok iyi uyarmalı, yüksek risk almanın yüksek getiri anlamı ifade etmediği ile ilgili olasılıkları mutlaka yatırımcı ile paylaşmalı, yatırım bilincinin yerleşmesine destek olmalıdır. 

• Fon yönetiminde uzmanlık nasıl bir fark yaratıyor? 

İyi bir fon yöneticisi, her şeyden önce güçlü bir akademik alt yapıya sahip olmalıdır. Devamında ise sahip olduğu akademik bilgisi ile dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceri ile birleştirerek ilerlemesini bekleriz. Fon yöneticisi; zaman, beklenti yönetimi, kurguladığı yatırım stratejileri, aktif risk yönetimi, olası zararlarda zararları durdurma becerisi ve aktif bilgi akışı ile fark yaratır. 

• Güven de bunun önemli bir parçası... Öte yandan network çalışmalarının, güven meselesinin önüne geçtiğini ya da geçeceğini söyleyebilir miyiz?

Fon yönetiminde güven önemli bir unsurdur. Yatırımcı öncelikli olarak fonun yönetildiği kuruma, ilgili kurumun fon yönetim anlayış ve sistemine ve fonu yöneten kişi ve kişilere güven duyma ihtiyacındadır. Bu koşul sağlanmaksınız fon yönetim süreci başlamaz. Fon yönetiminde network önemli bir değişkendir ancak güven olgusunun önüne geçmez. Ancak sağlanmış, temin edilmiş güven olgusu üzerine eklenerek fark yaratır. 

• Peki ya ün? Çok insan tanımak ya da insanların tanıdığı bir fon yöneticisi olmak, istediğinizi alabileceğiniz anlamına gelir mi? 

Kesinlikle gelmez. Sonuca yaklaşmanızı destekler ama garantisi yoktur. 

• Son olarak fon yönetiminde doğru kişileri bir araya nasıl getirebilirsiniz? 

Doğru kişilerden kastımız doğru tarafları bir araya getirmek ise konu yine risk-getiri beklentisine gelir. Fon yönetiminde belli riskleri alarak belli ürünlerin yönetiminde uzmanlaşmış kişilerin yönettiği fonları, o tip ürünlerin ilgili risk -getiri anlayışına hakim yatırımcılarla bir araya getirmek son derece önemlidir. Aksi durumda fon yöneten ve fona sahip olan tarafların beklentilerine ulaşması çok zordur.