PİYASALAR

Kadınlar emekliliğe sanıldığı kadar hazır mı?

HSBC Grubu’nun ‘Emekliliğin Geleceği: Açığı Kapamak’ adlı raporunda, Türkiye’deki kadınların erkeklere göre emekliliğe finansal olarak daha hazırlıksız olduğu ortaya çıkıyor. Kurum, alınacak basit önlemlerle kadınların emeklilikteki finansal şartların iyileştirilebileceğini belirtiyor

Mustafa Gündoğdu / [email protected]

HSBC Grubu’nun ‘Emekliliğin Geleceği: Açığı Kapamak’ adlı raporu, dünyadaki emeklilik eğilimleri ile ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor. Dünya genelinde 16 ülkede 17 binden fazla katılımcının dahil olduğu araştırmanın sonuçları; Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların yüzde 42’sinin, erkeklerin ise yüzde 35’inin emeklilikte gıda, ısınma, su gibi temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çekeceğinden endişe ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte; Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların yüzde 47’si, erkeklerin ise yüzde 41’i emekliliğinde sağlık hizmeti masraflarını karşılamaya yetecek parası olmayacağından endişe duyuyor. 

Türkiye’den çalışma çağındaki bin 4 kişinin görüşlerini içeren rapor, Türkiye’de kadınların erkeklere göre emeklilik için daha az hazırlıklı olduğuna işaret ediyor. Raporda; çalışma çağındaki kadınların yüzde 46’sının emekliliği için henüz birikim yapmaya başlamadığı veya ne kadar birikim yaptığını bilmediği belirtiliyor. Çalışma çağındaki kadınların yüzde 20’si emekliliği için eşine göre daha az birikim yaptığını belirtiyor.

“BES, KADINLARIN HAYATINI GÜVENCEYE ALIYOR”

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan "Ülkemizde kadınların eğitim ve buna bağlı olarak istihdam olanaklarından yararlanma oranı gelişmiş ülkelerin hala oldukça gerisinde. Hem sosyo-kültürel hem de ekonomik nedenlere dayanan bu durum, kadınlarımızın istenilen oranda çalışma hayatına atılamamasına, dolayısıyla eşlerin ve ailelerin gelirleri dışında herhangi bir sosyal güvence mekanizmasına sahip olamamalarına neden olabiliyor.  Biz de kadınlardaki bu mevcut tasarruf bilincinin, bir emeklilik geliri güvencesine dönüştürülmesinin en ideal yolunun BES’e katılmak olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, kadınlardaki yüksek tasarruf bilincinin etkisi otomatik katılımda da görülüyor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak kadınlarımızın ve ailelerinin geleceğini güvence altına alma bilinciyle kadınların bireysel emeklilik sistemine dahil olmalarını oldukça önemsiyoruz. Sadece bir pazarlama unsuru olarak değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk bilinci ile yaklaştığımız bu kitle için, bu alanda sektörde bir ilk olan “Ev Hanımları Emeklilik Planı”nı 2004 yılından bu yana kadın müşterilerimize sunuyoruz” dedi

“KADINLAR SİSTEMİN YÜZDE 40,8’İNİ OLUŞTURUYOR”

Avivasa Emeklilik ve Hayat CEO’su Fırat Kuruca “EGM’nin 2017 yılı BES gelişim raporuna göre, sisteme katılım oranı kadınlarda yüzde 40,8’ken erkeklerde yüzde 59,2. Yine aynı rapora göre, meslek bilgisi olanların oranı tüm katılımcıların yüzde 39’u. Ev hanımları ise katılımcıların yüzde 17’sini oluşturuyor. Öncelikle ülkemiz gibi sigorta penetrasyon ve bireysel tasarruf oranları görece düşük ülkeler için hem BES hem de otomatik katılım gibi uygulamalar önemli fırsatlardır. Kadınlarımız ve onların gelecekleri düşünüldüğünde, bu çok daha önemli hale geliyor. Sistemin avantajlarını ve faydasını, özellikle kadınlarımıza iyi anlatmalıyız. Başta kadınlarımız olmak üzere, tüm bireylerin, BES’i sahiplenmesi ve tasarruf bilincinin artırılması için, hem devlet, hem de sektörün tüm aktörleri olarak, tüm iletişim olanaklarımızı seferber etmeliyiz. Kadınların BES’e katılmasını teşvik etmek amacıyla, ürünlere kadınların hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaca yönelik ek faydalar eklenebilir” dedi