PİYASALAR

İAÜ, Türk eğitimine katkı sağlıyor

Türkiye’nin adını, uluslararası eğitim platformunda en üst seviyeye çıkarmak üzere yatırımlarını sürdüren İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim sektörüne getirdiği rekabetçi anlayışın yanı sıra Türkiye’ye uluslararası öğrencilerin gelmesine de olanak veriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesindeki 35 araştırma ve uygulama merkezi, toplam sayısı 165’e varan uygulama laboratuvarlarıyla öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgi birikimini pratiğe dökerek pekiştirme imkanı sunuyor. İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, üniversitenin özelliklerini anlatırken öğrencilerin sahip olacağı başarılara da değiniyor…

Yatırımlarınızı hangi konulara yoğunlaştırıyorsunuz? 

Türkiye’nin bilimsel dağarcığına en çok katkı sağlayan yükseköğretim kurumu olmak amacıyla, 2023 Türkiyesi için ortaya koyduğu projeksiyon, daha fazla teknoloji, daha fazla Ar-Ge, daha fazla inovasyon, daha fazla eğitim, daha fazla tanıtım ve daha fazla entegrasyon üzerine kurulu. Türkiye’nin adını uluslararası eğitim platformunda en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürüten İstanbul Aydın Üniversitesi’nin eğitim sektörüne getirdiği rekabetçi anlayış, Türkiye’ye uluslararası öğrencilerin gelmesine ayrı bir katkı sağladığı gibi; ülke için Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve nitelikli insan gücü ihracatının da artmasına katkı sağlıyor. Yaklaşık 75 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen İAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 51 bin metrekarelik alanı, 13 ameliyathanesi ve 92 polikliniği ile sağlık hizmeti verirken tıp fakültesi öğrencilerinin uygulama sahası işlevi sağlıyor. 

Üniversite ve iş dünyası arasında nasıl bir iş birliği var?

Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın en büyük markalarının bulunduğu 80 bini aşkın firmayla geliştirdiği çözüm ortaklığı ilişkileri sayesinde, üniversite-iş dünyası ve üniversite-sanayi birlikteliğinin en başarılı örneklerinden birini sergiliyoruz. Yine iş dünyasından, kendi alanlarının en önemli markalarıyla oluşturulan sektör kurulları ile gerçekleştirilen toplantılarla iş dünyasının ihtiyacına cevap verecek akademik uygulamaları hayata geçirme noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Üniversitemiz bu süreçleri, bünyesindeki Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü (YUK) ile yürütürken YUK tarafından yürütülen Yerinde Uygulama Dersi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Burada öğrenim gören her öğrenci, mezun oluncaya kadar en az 3 dönem boyunca, Bologna Süreci'ne de dahil edilen Yerinde Uygulama dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorunda. İkisi bünyemizdeki, bir de TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi ile birlikte faaliyete geçirdiğimiz ABD’deki kuluçka merkezlerimiz ise öğrencilerimizin geliştirdiği yeni iş fikirlerinin, iş dünyasının en önemli markalarının temsilcilerinin fikir ve teknik rehberliğinde filizlendiği bir ortam olması hasebiyle, üniversitemizin iş dünyasıyla geliştirdiği sağlam ilişkilerin bir başka tezahürüdür.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yurt dışı açılımı var mı?

İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitimde uluslararasılaşma konusunda, geliştirdiği ‘eğitim diplomasisi’ kavramıyla, Türkiye’nin bu alandaki öncü üniversitelerinden biridir. Aralarında dünyanın en köklü üniversitelerinin de yer aldığı 500’den fazla farklı üniversiteyle geliştirdiği iş birlikleri, Erasmus+ ve diğer değişim programları öğrenci değişim programlarına uyumluluğu ve öğrencilerine sunduğu yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkanlarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi, tam bir dünya üniversitesi görünümüne sahip.