PİYASALAR

Artırılmış gerçeklik teknolojisi öğrencilerin ders kitaplarına girdi

Türkiye’de ilk defa Uğur Okulları’nda uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımını ve bu yıl ilk kez ders yayınlarına entegre edilen ‘artırılmış gerçeklik’ teknolojisini, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu Platin’e anlattı…

Duygu Sayıner / [email protected]

Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) akademik desteği ile Uğur Okulları’nda uygulanan erkenSTEM yaklaşımı, geleceği tasarlayan, üretken nesiller yetiştirmeyi amaçlayan bir sistem... Uğur Okulları, dünyada ve Türkiye’de gelişerek süren STEM akımını okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM olarak uygulama öncülüğünü üstleniyor. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, erkenSTEM hakkında şu bilgileri aktardı: “STEM denilince bilgisayar başında robotlarla yapılan çalışmalar akla geliyor. Öyle değil aslında. Çocuk geri dönüşüm malzemesi kullanarak ürün geliştirmeli, tarımla, üretimle, çevre ve teknolojiyle de uğraşabilmeli. Biz bunu yapıyoruz. Bu sadece ortaokul ve lise düzeyinde yapılıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik denilince daha erken yaştaki çocukların bunlarla ne işi var diye düşünülüyor. Oysa erken yaşlardan bazı yetkinlikleri kazandırmak aslında ortaokuldaki, lisedeki ve üniversitedeki eğitimi de daha başarılı yapmaya vesile oluyor. Biz bunu düşünerek STEM yaklaşımını okul öncesi ve ilkokul çocuklarına da indirgedik. 4 yaşından 10 yaşına kadar çocuklarımızın okullarında haftalık ders saatleri içerisinde alabilecekleri bir eğitim tasarladık. erkenSTEM yaklaşımını okullarımızda 3 yıldır uyguluyoruz. Bu yaklaşım ile öğrencilerimizi bilimsel sorgulama yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, çözüm odaklı, iş birliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl ise BAUSTEM tarafından ders yayınlarımızın içeriğinde büyük bir yeniliği hayata geçirerek artırılmış gerçeklik teknolojisini kitaplarımıza entegre ettik. Böylelikle çocukların hem teknolojiyi daha iyi tanımaları, teknolojiyi daha iyi hissedebilmeleri hem de daha keyifli ve verimli bir şekilde bu uygulamaları yapabilmelerini sağladık. Çocuklar büyük keyif alıyorlar. Çocukların kendileri, velileri ve öğretmenleri de söylüyor bunu. Ayrıca bilimsel bir araştırma gösteriyor ki, erkenSTEM programıyla birlikte çocukların diğer alanlardaki öğrenimi ve gelişimi daha da hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor.”