PİYASALAR

4 adımda etkin filantropi projesi yönetimi

Vergi avantajıyla milyonlarca doları iyi bir amaç için kullanma fırsatını gören birey ve kurumların, bağışların etkinliğini ve dolayısıyla etkisini maksimuma çıkarmak gibi bir yükümlülüğü bulunuyor. The Center For Effective Philanthropy’ye (CEP) göre filantropi odaklı bir etkinliğin başarıya ulaşması ise 4 aşamaya bağlı. İşte o aşamalar...

Hedef belirlenmeli: 

Yardım yapanların, personelin, yönetim kurulunun, yardım sağlanan veya yardım arayan kuruluşların çok rahat anlayacağı, net bir şekilde tanımlanmış ve açıklanmış hedefler belirlenmeli. Bu hedefler yardım sağlanan konularla ilgili bilgiler sunularak açıklanmalı.

Doğru stratejiler geliştirilmeli: 

Stratejinin nasıl hedefe ulaşabileceğini anlatan ve mümkün olduğunda stratejinin işlediğini gösteren kanıtları içeren, iyi tasarlanmış bir teoriye dayalı stratejiler geliştirilmeli. 

Uygulamaya geçiş etkin kurgulanmalı:

Seçilen stratejilere ve ele alınan konulara uygun, becerikli, yetenekli ve tecrübeli kişiler görevlendirilmeli. Bu özellikle ırk ve kültür açısından farklı geçmişlerden gelen kişilerin dikkatli bir şekilde seçilmesini gerektiriyor.

Performans göstergeleri doğru okunmalı: 

Nihai olarak elde edilen etkiyi tek bir ölçüme indirmek mümkün değil. İşleyişte etkili olan ve olmayan faaliyetleri anlayabilmek kısa ve uzun vadeli göstergelerle mümkün. Sürekli bir performans değerlendirmesi, benzer  kuruluşlarla yapılan karşılaştırmaları da içerir.