"/>
PİYASALAR

KGF ile sağladığı kaynağın yüzde 82’sini Anadolu’ya yaydı

64 yıllık bilgi birikimiyle üretenin yanında olan Şekerbank, 2017 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Şubelerinin yüzde 70’i Anadolu’da bulunan banka, ‘Anadolu bankacılığı’ misyonu doğrultusunda, ana odağı olarak belirlediği tarım ve KOBİ bankacılığında büyümeye devam etti. Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, 2017 yılının dokuz aylık döneminde KGF kapsamında 12 bin 500 KOBİ’ye finansman sağladıklarını aktarırken, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacıyla ihracat yapan ve istihdam sağlayan ticari firmaları da finanse etmeye devam edeceklerinin altını çiziyor.

Mustafa Gündoğdu / [email protected]

Türkiye ekonomisi, 2017 üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüyerek dünyada çeyreksel bazda en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Bu büyümede en büyük aktörün bankalar olduğunu ifade eden Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, kendilerinin de 64 yıllık birikimiyle 2017 yılında da üretenin yanında olduklarının altını çiziyor.

Anadolu Bankacılığı misyonları doğrultusunda 2018 yılında da odaklarında yer alan tarım ve KOBİ bankacılığında hedeflerine tam gaz yürürken, sürdürülebilir kalkınma için de üretene finansal kaynak sağlamaya devam edeceklerini belirten Taze, bunun yanında dijital bankacılık alanında da yatırımlarına devam edeceklerine dikkat çekiyor. Taze, hem Şekerbank’ın hedefleri hem de Türkiye ekonomisine dair öngörülerini okurlarımızla paylaşıyor.

Şekerbank olarak nasıl bir 2017 yılı geçirdiniz? Bu dönemde aktifleriniz hangi büyüklüğe ulaştı?

KOBİ ve tarım bankacılığındaki 64 yıllık köklü bilgi birikimimiz sayesinde 2017 yılında da üretenin yanında olduk. 2017 Eylül sonu finansal tablolarımıza göre aktif büyüklüğümüz yıllık yüzde 23 artışla 28 milyar TL’yi aştı. Reel sektörü ve üretimi destekleme misyonumuz doğrultusunda geçmişten bu yana toplam aktiflerimizin çok büyük kısmını oluşturan krediler, 2017 Eylül sonunda da bilanço büyüklüğümüzün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturdu. 

2017 yılında sektördeki kredi büyümesini ivmelendiren Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerde de KOBİ ve çiftçi müşterilerimize öncelik verdik. Kuruluş misyonumuz olan tarımın finansmanı kapsamında küçük üreticileri desteklemeye devam ettik. Toplam kredi portföyümüzün yüzde 11’ini oluşturan tarım kredilerine baktığımızda müşterilerimizin neredeyse tamamını küçük üreticiler ve çiftçi aileler oluşturmaya devam etti ve tarım bankacılığındaki öncü rolümüzü sürdürdük.

Son dönemde ‘Aile Çiftliği Bankacılığı’ ile öne çıktınız. Bunun yanında EKOkredi ürününüz de konuşuldu. Biraz bu ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Parçalı, küçük arazilerin birleştirilmesini, enerji verimliliği yatırımlarıyla tarımsal üretimde verimliliği artırmayı, çiftçinin gelirinin artmasına destek olarak köyden kente göçün önlenmesini ve yerel kültürün yok olmasını engellemeyi amaçlayan, Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ ile üç yılda yaklaşık 85 bin çiftçi ailesine ulaşarak 5.4 milyar TL finansman sağladık.

Yüzde 70’i Anadolu’da bulunan yaygın şube ağımız ile kırsal bölgelere bankacılık hizmetlerini ulaştırmayı sürdürdük. Yarım asırdır yerleri değişmeyen köklü şube ağımız ve hedef kitlemizdeki yüksek marka algımız sayesinde Anadolu’da hem tasarruf sahiplerinin hem de üreticinin değişmeyen adresi olmaya devam ettik. 

Öte yandan enerji tasarrufunu yaygınlaştırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine destek olmak için 2009 yılında Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiğimiz EKOkredi ile enerji verimliliği alanındaki yatırımları desteklemeye devam ettik. EKOkredi ile enerji verimliliği alanında bugüne dek 1 milyar TL’ye yakın finansman desteği sağladık. Bu sayede 91 bin 859 bireysel, 8 bin 108 KOBİ, esnaf ve çiftçi müşterimiz olmak üzere toplam 100 bine yakın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırdık.

2018 için kendinize nasıl bir yol haritası belirlediniz? Şekerbank’ın bu yılki hedefleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Anadolu Bankacılığı misyonumuz doğrultusunda bu yıl da odağımızda yer alan tarım ve KOBİ bankacılığındaki yüksek büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışırken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacıyla ihracat yapan ve istihdam sağlayan ticari firmaları da finanse etmeye devam edeceğiz. 

Sektörümüzde ilk ve tek olan mikro finansman modeli ile daha evvel banka ile çalışmamış kesimlerin finansal kaynaklara erişimini sağlayarak kırsal kesimin üretime dahil edilmesini ve böylelikle gelirlerinin artmasını destekliyoruz. 

Yüz yüze iletişimle gerçekleştirdiğimiz, girişimcilik kabiliyetini, üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan ve hane halkının toplam gelirini esas alan nakit akışına dayalı kredilendirme modeli ile kırsal bölgelerde finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ortalama 9 bin TL civarında kredi tutarı bulunan mikro finansman kapsamında önümüzdeki yıl özellikle kırsal kesimde üreten kadınların girişimci olarak ekonomiye dahil edilmesine öncelik vereceğiz.

Röportajın devamı Platin'de...