Üniversite-sanayi iş birlikleri artıyor

Ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamak amacıyla üniversitelerin sanayi ile iş birlikleri önem teşkil ediyor. Akademik kurumların sahip olduğu bilimsel potansiyel, sanayiye aktarılarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlıyor. Diğer yandan patent başvurusu yapan üniversite sayısı da her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalar, üniversitelerin patent başvurusunun sekiz yılda 28 kat arttığına dikkat çekiyor

Dalida Özatay / dalida.ozatay@platinonline.com

 

Yüksek öğretim kurumları, eğitim standartlarını sanayi iş birlikleri ile yükseltiyor. Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirerek üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel rekabet ortamında 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi kapsamında en önemli süreçlerin başında Ar-Ge odaklı büyümenin olduğuna dikkat çekti. Bu hedefe ulaşmanın ise nitelikli bilgi üretimi ve insan faktörü ile mümkün olabileceğini dile getiren YÖK Başkanı, bu durumun, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını vurguladı. Avrupa yükseköğretim alanında ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke olduğumuzu ifade eden Başkan Saraç, “Bugün itibariyle 111'i devlet, 65'i vakıf yükseköğretim kurumu ve altısı vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 182 yükseköğretim kurumumuz mevcut. Öğrenci sayımız ise  7.313.403'e ulaştı. Bu öğrenci sayımızla Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumundayız” diye konuştu. 

 
ÜNİVERSİTELERİN PATENT BAŞVURULARI ARTIYOR
Öte yandan üniversitelerin patent başvuruları da her yıl artış gösteriyor. Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çavuşoğlu, 2009 yılında yapılan araştırmada 139 üniversitenin toplam patent başvuru sayısının sadece 28 adet olduğuna dikkat çekiyor. Çavuşoğlu, “31 Aralık 2016 tarihi ile 183 üniversitenin yayınlanmış patent başvuru sayısının 792 adet olduğu tespit edildi. 2009'da üniversite başına düşen patent sayısı 0.20 idi. Ancak 2016 itibariyle bu rakam 4.3 oldu” diyor. 

 

PATENTLERLE EKOSİSTEM GELİŞECEK

Üniversitelerin yaptığı patent başvurularının sekiz yılda 28 kat artığını ifade eden Ali Çavuşoğlu, “Ancak bu sayının daha da artması gerektiği kanaatindeyiz. Her üniversitenin mutlaka yıllık bir patent hedefi olmalı. 2023 yılına kadar patent sayısı bin adeti geçmiş en az 10 üniversitemizin olmasını hedefleyip üniversitelerimizin patent sayısını artırmada ve bu patentleri ticarileştirerek üniversitelerin patentle kazanç sağlayan ve bu ekosistemi büyüten kurumlar olmasını hedeflemeliyiz” diye konuştu. Türkiye’de 183 üniversitenin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, üniversite başına 4.3 patent düştüğüne dikkat çekiyor. 

 

"İŞ BİRLİKLERİ SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞMELİ" 

Sanayici ve üniversite iş birliğinin somut adımlara dönüşmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Üniversite sayısının artması ile üniversitelerin patent başvuruları da arttı. Yabancı üniversitelerin Türkiye’de başvurduğu patent sayısı 2009'da 337 adet iken, 2016 itibariyle bu sayı 917 oldu. Yurt dışında ise üniversitelerin aldığı patent sayısı 100 binde fazla olup üniversiteler patenti yüksek gelir getiren bir kaynak olarak görüyor” diyor.