Kobi ve esnaf kredilerinde KGF etkisi hissediliyor ‬

BDDK rakamlarına göre bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı mart sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 12,1 artarak, 448 milyar 107 milyon TL’ye yükseldi. KOBİ'lere kullandırılan krediler ise geçen yılın sonuna göre yüzde 6,6 artış kaydetti. KOBİ ve esnaf kredilerinde son dönemdeki hareketlilikte ise KGF teminatlı krediler önemli rol oynuyor

Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu@platinonline.com

 

KGF’nin sağladığı Hazine kaynaklı kefaletin kapsamını genişleten, KOBİ ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmelerin finansmana erişim olanaklarının kolaylaştırılmasını öngören protokolün ardından hızlanan işlemlerde, özellikle KOBİ ve esnaf kredilerindeki hareketlilik gözlerden kaçmıyor. Hükümet’in ekonomiyi canlandırmak için devreye soktuğu Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin 140 milyar TL’ler seviyesinde gelmesi de bunun bir kanıtı. Bu kredilerde özellikle mikro ölçekli işletmeler ön plana çıkarken, KOBİ kredileri de yılın ilk çeyreği sonunda 450 milyar TL’ye dayandı.

 

KGF’NİN ETKİSİ

KOBİ ve esnaf kredilerinde bu dönemde en çok gündemde olan konu hiç şüphesiz ki KGF teminatlı banka kredileri… Bankacılık ve finans sektöründe, KGF teminatının sisteme kazandırılması, sektöre canlılık kazandırdı. KGF, teminat yetersizliği sebebiyle bankalardan kredi kullanmakta güçlük çeken işletmelere (KOBİ vasfına haiz işletmeler, kadın girişimciler, genç girişimciler ile KOBİ vasfına haiz olmayan işletmeler) kurumsal bir kuruluş olarak kefalet vererek, bu işletmelerin finansman sağlamalarını ve yatırımlarına destek bulabilmelerini kolaylaştırmış oldu. Uzmanlar da KGF kefaletiyle ilk defa kredi kullanan, mevcut kredilerine ilave kredi sağlayan ya da yeniden yapılandırılan krediler sayesinde firmalardaki finansman zorluklarının önemli ölçüde azaldığını, sektöre can suyu verildiğini ve kurumlar arasında sinerji yaratılmasında önemli bir adım atıldığını düşünüyor. 

 

Türkiye sanayisinde KOBİ’lerin, istihdamın yüzde 76’sını ve yapılan sanayi işinin de yüzde 99’unu oluşturduğu biliniyor. Türkiye ihracatının yüzde 60’ını, ithalatının da yüzde 40’ını sırtlayan KOBİ’lerin sıcak para ihtiyacını karşılamak için de bankalar, sürekli yeni çözümlerini devreye sokuyor

 

MİKRO ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ÖNDE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Mart 2017 itibariyle KOBİ kredileri bazında en fazla artışın, mikro ölçekli işletmelere verilen kredilerde yaşandığı görülüyor. Mikro ölçekli işletmelere kullandırılan kredi tutarı, mart sonu itibariyle bir yılda yüzde 15,2 artarak yaklaşık 120 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde toplam krediler içinde en fazla payı ise yüzde 40,2 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. 
Müşteriler içinde en büyük payı ise yüzde 77,6 ve 2 milyon 352 bin 86 adetle yine mikro işletmeler aldı.