Yükseköğretim anlayışına yeni bir soluk getiriyor

Kuruluşundan bu yana 16 fakülte, 3 enstitü ve 3 meslek yüksekokulunda, 35 bin öğrencisini mezun edip iş hayatına kazandıran İstanbul Aydın Üniversitesi, halihazırda 40 bine yakın öğrenciye eğitim veren hem ulusal anlamda hem de uluslararası çerçevede önemli bir eğitim kurumu konumunda. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi için üniversitelere yatırım yapılması gerektiğine dikkat çekiyor

 

Geleceğimizin güvencesi gençlerin eğitimi için 2003 yılında eğitime başlayan İstanbul Aydın Üniversitesi, çağdaş dünyanın örnek üniversitesi olma misyonu ile ülkemizin eğitim kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor. Kuruluşundan bu yana geçen 14 yıl içinde 16 fakülte, 3 enstitü ve 3 meslek yüksekokulunda, 35 bin öğrencisini mezun edip iş hayatına kazandıran üniversite, halihazır- da 40 bine yakın öğrenciye eğitim veren hem ulusal anlamda hem de uluslararası çerçevede önemli bir eğitim kurumu konumunda. İstanbul Aydın Üniversitesi akademik eğitimin yanı sıra kişisel gelişim ve mesleki becerilerin artırılmasına da önem verirken, sektörlerle yakın iş birlikleri, uygulamalı eğitim, uluslararası ilişkiler, uluslararası diploma programları ve bünyesindeki destek sertifika programlarıyla da öğrencilerini geleceğin dünyasına tam donanımlı olarak hazırlıyor. 


Uzman öğretim kadrosu, çağdaş ve sürekli yenilenen programları, Türkiye’de ilk defa uygulanan mesleki yabancı dil hazırlık eğitim programı, çağdaş teknik donanımı, ergonomik fiziki yapısı, seçkin çözüm sağlayan sınırsız öğrenme özgürlüğü ve zengin sosyal yapısıyla, 21’inci yüzyılın gerektirdiği bilgileri, girişimci ve yaratıcı ruhu öğrencilerine kazandırmayı ilke edinen İstanbul Aydın Üniversitesi, uygulamaya ağırlık veren eğitim anlayışıyla, bünyesindeki 29 uygulama ve araştırma merkezi, en modern teknolojik donanıma sahip altyapısıyla Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi ve girişimci ruha verilen önemin bir simgesi olan, ekonominin önemli oyuncularıyla öğrencileri bir araya getiren Kuluçka Merkezi gibi birimleriyle, yükseköğretim anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Bunun yanı sıra tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve tıp fakültesi hastanesi ile sağlık eğitimi alanına verdiği ağırlıkla da, bu alana farklı bir yaklaşım getiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Dolayısıyla üniversitemiz; geniş teknolojik altyapısı, bilgiyi inovatif yaklaşımlarla hızla ürüne dönüştürerek ekonomiye katma değer sağlama vizyonu ve son dönemlerde sağlık eğitimi alanında geliştirdiği ağırlıklı yaklaşımla Türkiye’nin yükseköğretim yolculuğunda benzerlerinden ayrışıyor” diyor.

 

Türkiye’nin bilimsel dağarcığına en çok katkı sağlayan yükseköğretim kurumu olmak amacıyla, 2023 Türkiyesi için ortaya koyduğu projeksiyon; daha fazla teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, eğitim, tanıtım ve daha fazla entegrasyon üzerine konumlanıyor. Dr. Mustafa Aydın, “Üniversitemizin eğitim sektörüne getirdiği rekabetçi anlayış, Türkiye’ye yabancı öğrencilerin gelmesini sağladığı gibi ülke için Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve nitelikli insan gücü ihracatının da artmasına katkı sağlıyor. Üniversitemiz, Türkiye’nin bölgesel bir eğitim üssüne dönüştüğü, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü ihraç ettiği bir ülke olma hedefi için çalışıyor” diyor.

 

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AÇILDI

2016 yılında tıp fakültesinin de kapılarını açan İstanbul Aydın Üniversitesi, yine 2017’de kampüs alanında kurulan 350 yatak kapasiteli Tıp Fakültesi Hastanesi’ni de hizmete aldı. Yaklaşık 75 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen İAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 51 bin metrekarelik alanı, 13 ameliyathanesi ve 92 polikliniği öğrencilerinin uygulama sahası işlevini sağlıyor. Temel, dahili ve cerrahi tıp eğitiminin gerçekleştirildiği ve her yıl 60 öğrenci alan İAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ayrıca, üniversite bünyesindeki Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları sayesinde, tıp eğitimi için hayati önemi olan uygulamalı eğitim imkanları da maksimum seviyeye getiriliyor. Aydın, “Üniversitemiz ayrıca, Tıp Fakültesinde, MF 3 Puan türünde ilk 10 bindeki tüm öğrencilere yüzde 100 burs imkanı sunarken başarı sıralarına göre, altı yıl boyunca bin TL ile 4 bin TL arasında aylık eğitim desteği de sağlıyor. Önümüzdeki akademik yılda sekiz yeni bölüm daha açıyor. Üniversitemizin eğitim fakültesi bünyesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, mühendislik fakültesi bünyesinde İngilizce eğitim verecek inşaat mühendisliği, yabancı diller yüksekokulu bünyesinde yer alacak Arapça mütercim tercümanlık, iletişim fakültesi bünyesinde bulunacak olan yeni medya, uygulamalı bilimler yüksekokulu bünyesinde hizmet verecek olan gıda teknolojisi, spor yöneticiliği ve yönetim bilişim sistemlerinden başka, sağlık bilimleri meslek yüksekokulu bünyesinde yer alacak olan eczacılık hizmetleri bölümlerine toplam 410 yeni öğrenci alınacak” diye anlatıyor. 

 

“2016 yılında tıp fakültesinin de kapılarını açan istanbul aydın üniversitesi, yine 2017’de kampüs alanında kurulan 350 yatak kapasiteli Tıp Fakültesi Hastanesi’ni de hizmete aldı. Yaklaşık 75 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen İAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 51 bin metrekarelik alanı, 13 ameliyathanesi ve 92 polikliniği ile öğrencilerinin uygulama sahası işlevini sağlıyor”

 

 

AKADEMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELER 

Öğrencilerine, kampüs yaşamının tüm özelliklerini sunan İstanbul Aydın Üniversitesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği binden fazla akademik seminer, konferans ve panelle birçok festival ve şenlik gibi sosyal etkinlikler sayesinde, öğrencilerinin yükseköğrenim hayatının son derece verimli ve renkli geçmesini sağlıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, kampüs alanında bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve tüm etkinliklere katılımın kitap bağışıyla sağlandığı ‘Bir Kitap Kap’tan son yıllarda önemi artan sosyal medyada yaşanan etik sorunların masaya yatırıldığı Sosyal Medya ve Etik Çalıştayı’na, üniversitede eğitim gören 4 binden fazla uluslararası öğrencinin kendi kültürlerini yansıttığı Uluslararası Kültür Şenliği’nden savunma sanayinde yeni dönem yaklaşımların ele alındığı ‘Savunma Sanayinde Geleceğin Teknolojileri’ konferansına kadar geniş bir akademik, sosyal ve kültürel aktiviteler sunuyor. 

 

ÜNİVERSİTE VE İŞ DÜNYASI ARASINDAKİ DİYALOG

İstanbul Aydın Üniversitesi, aralarında Türkiye’nin ve dünyanın en büyük markalarının bulunduğu 80 bini aşkın firmayla geliştirdiği çözüm ortaklığı ilişkileri sayesinde, üniversite-iş dünyası ve üniversite-sanayi birlikteliğinin en başarılı örneklerinden birini sergiliyor. Bu süreçleri, Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü (YUK) ile yürüten İAÜ, YUK tarafından yürütülen ‘Yerinde Uygulama Dersi’ ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Burada  öğrenim gören her öğrencinin, mezun olana kadar en az üç dönem, Bologna Süreci'ne de dahil edilen ‘Yerinde Uygulama’ dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorunluluğu bulunuyor. Böylece öğrenciler, öğrenimleri boyunca ileride profesyonel birer temsilcisi olacakları sektörleri yakından tanıyarak kariyer planlarını daha sağlıklı oluşturma imkanı buluyor. 

 

165 UYGULAMA LABORATUVARI 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 29 araştırma merkezi ve Nobel Kimya ödüllü Aziz Sancar’ın adının verildiği, Türkiye’nin tek bir alanda kurulu en büyük üniversite teknoloji merkezi Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi ile modern bir üniversitenin gerçekleştirdiği her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Ayrıca, uygulama gerektiren hemen tüm branşlarda 165 uygulama laboratuvarıyla hizmet veriyor. Bu laboratuvarlar vasıtasıyla öğrencilerimizin geliştirdiği ürünler, çeşitli yarışmalarda ödüller kazanıyor. Alınan lisans ve patentlerle Türkiye’nin üretimine katkı sağlıyor. 

 

EĞİTİM DİPLOMASİSİ İLE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Eğitimde uluslararasılaşma konusunda, geliştirdiği ‘eğitim diplomasisi’ kavramıyla Türkiye’nin öncü üniversitelerinden biri konumundaki İstanbul Aydın Üniversitesi, aralarında dünyanın en köklü üniversitelerinin de yer aldığı 450 farklı üniversiteyle geliştirdiği iş birlikleri, Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarına uyumluluğunun yanı sıra öğrencilerine yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkanı sunuyor. Ayrıca 102 ülkeden 4 bine yakın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite mezunlarına, Avrupa Konseyi’nin verdiği diploma eki ve uyguladığı Avrupa Kredi Transfer Sistemi sayesinde öğrencilerine Avrupa Yükseköğretim Bölgesi’nde geçerli bir diploma sunuyor. Çin, Afrika, Kafkasya, Orta Doğu ve Batı konusunda uzmanlaşan uygulama ve araştırma merkezleriyle Türkiye’nin yakın ve uzak çevreleri hakkında düşünce ve stratejiler üreterek devlet politikalarına bu alanda katkı sunuyor.

 

“HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’DE İLK BEŞ, DÜNYADA ise ilk 100 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRMEK”

Temel hedeflerinin Türkiye’de ilk beş, dünya genelinde ise ilk 100 üniversite arasında girmek olduğunu vurgulayan Dr. Mustafa Aydın, “İstanbul Aydın Üniversitesi, önümüzdeki akademik yılda da Türkiye’nin akademik birikimine, ekonomik gücüne, iş dünyasının gelişimine katma değer sağlama, Türkiye’nin adını uluslararası eğitim platformunda en üst seviyeye çıkarma, Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrenci sayısının çok daha yüksek seviyelere gelmesine katkı sunma ve bilim dünyasına inovatif yaklaşımlarıyla yön verme görevlerini yerine getirme yolunda hizmetlerini sürdürmeye devam edecek. Üniversitemiz, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak gençleri yetiştirme ve geleceğin yöneticilerini bünyesinden çıkarma gayesini de büyük bir kararlılıkla sürdürüyor” diyor.