MÜSİAD yeni dönemde yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği ilan etti

Türkiye’nin lider sivil toplum kuruluşlarından MÜSİAD’ın yeni yönetimi, Abdurrahman Kaan’ın genel başkanlığında yeni atılımlar için kolları sıvadı. MÜSİAD’ın 6’ncı Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği başlattığını ve bu seferberlikle hem MÜSİAD üyelerinin hem de ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlayacaklarını kaydediyor

 

MÜSİAD’ın yeni genel başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın sadece bir iş adamları derneği değil, bir medeniyet olduğunu belirtirken, kuruldukları günden bu yana her yönetimin, medeniyetimizin gelişmesine büyük katkı sağladığının altını çiziyor. “Biz de yeni yönetim ekibimiz, teşkilatımız, profesyonel kadromuz ve en önemlisi de üyelerimiz ile bu medeniyeti büyütmek üzere kolları sıvadık. Yatırımı, ticareti ve ihracatı artırmak üzere seferberlik ilan ettik ve bu kapsamda projeler üretiyoruz” diyen Kaan, ana önceliklerinin üretim ekonomisi olacağını kaydediyor.

 
TOSİ PROJESİNE YOĞUNLAŞACAKLAR

Sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirilmesi için çalışmalara hız verdiklerinin altını çizen Kaan, orta ölçekli sanayiciler için 81 ilde TOSİ adını verdikleri sanayi siteleri kurulması için çalıştıklarını söylüyor. Kaan, “Adını, Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) diye ifade ettiğimiz proje, üreterek büyüme stratejimizin yapı taşlarından birini oluşturuyor. Üç yıllık titiz bir çalışmayla oluşturduğumuz projemizin hayata geçmesini sağlayacak kanuni altyapının çıkması için gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz” diyen Kaan, Türkiye’de sanayi işletmelerinin, küçük sanayi siteleri yani yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştirdiğini; bu işletmelerin, maddi imkan yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik OSB’lerde yer almalarının mümkün olmadığını hatırlatıyor. Bu projenin ana çıkış fikrinin, fiziki şartları büyüterek firmaları büyük hedeflere yönlendirmek olduğunu aktaran Kaan, TOSİ’lerin, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri yeni bir alternatifle buluşturacağına vurgu yapıyor.

 

“Bugüne kadar Türkiye’de dile getirilmemiş, çözüm üretilmemiş, ekonomiyi, toplumu, sosyal hayatı etkileyen konulara yönelik mevzuat çalışmaları yapacağız. Aileden eğitime, sağlıktan spora, sanattan hukuka yani hayatın her alanıyla ilgili önemli kanun tasarısı önerileri sunacağız. Zekat Fonu/Zekat Vakfı, Dijital Zorbalık ve Unutulma Hakkı ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (PPP), yakın dönemde sunacağımız önerilerden birkaçı olacak...”

 

FAİZSİZ FİNANSA ÖZEL İLGİ

Yüksek faizin, günümüz ekonomilerinde yatırımcılar için büyük engel ve risk oluşturduğunun altını çizen Kaan, MÜSİAD’ın yeni dönemde, kâr odaklı ve üretimi besleyen faizsiz çözüm ile faizsiz model hazırlığı yaptığını belirtiyor. “Bir sömürü aracı olan faiz, iş dünyası için de yatırımların can düşmanı... Bir girişimcinin yapacağı yatırım ya da bir yatırımcının sürdürülebilir bir büyüme içinde olmasının önündeki en büyük engeli faiz olarak görüyoruz. Bir işletme sahibi, faizi en büyük çıktı olarak kabul ediyor ve sonuçlar da bunu doğruluyor. Büyük umutlarla girilen işler, belki risk alınarak hayata geçirilen işletmeler, faiz kurbanı oluyor. Çünkü kazanılan paranın hatırı sayılır miktarı faize gidiyor” diyen Kaan, bu noktada faizsiz modeller üzerine yoğunlaştıklarını söylüyor. Kâr odaklı ve üretimi besleyen alternatif bir model üretme sürecinde olan MÜSİAD, bu bağlamda oluşturduğu Girişim Sermayesi Yatırım Komisyonu ile faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda girişimcileri yatırım sermayesiyle buluşturan en güçlü uluslararası yatırım ağı olmayı amaçlıyor.