Ziraat Bankası, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor

Ziraat Bankası koleksiyonu, türk resminin gelişim çizgisi içinde ve dünyanın çağdaş akımlarının, gelişen düşünce yapısının izinde yücelen en önemli sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor

 

Ziraat Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyerek, ‘Bir bankadan daha fazlası’ olarak güçlü bilanço yapısı ve yaygın şube ağı ile belirlenen milli politikaların Anadolu’nun en ücra köşesine kadar ulaştırılması için çok önemli bir vazife üstlendi. Banka bu misyonunu 1929 yılında inşaatı tamamlanan Ankara Ulus Genel Müdürlük Binası ile çok kıymetli bir mimari anıt içinde ölümsüzleştirmişti. Binanın Şeref Salonu’nda; 20 Kasım 1981 tarihinde açılan ve Cumhuriyetin hemen her aşamasına bizzat tanık olmuş bir banka olarak 154 yıllık köklü geçmişin sergilendiği Ziraat Bankası Müzesi, Türkiye’de açılan ilk Bankacılık Müzesi olma özelliğine de sahip. 

 

Ziraat Bankası koleksiyonu, romantik manzara duyarlığından, izlenimci ve sembolist yorumlara; ekspresyonist yaklaşımlardan, kübizmin izinde gelişen arayışlara, paris ekolü’nün soyut hareketine kattığı atılımlardan lekesel soyutlamalar ve geometrik soyut ekspresyonlara, çağcıl atılımlara ve modernizme kadar geniş bir yelpazede bulunan yüzlerce sanatçının 2 bin 500’den fazla eserini kapsıyor

 

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDAN BU YANA

Ziraat Bankası’nın çok geniş bir sanat koleksiyonuna sahip olduğu herkesin malumu. Bir finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası’nın sanatla olan ilişkisini, bu koleksiyonun nasıl oluştuğunu ve günümüze kadar gelişimini Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ali Kırbaş şöyle anlatıyor: "Ziraat Bankası, Atatürk döneminde her yıl Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nin açılış etkinlikleri ile başlayan devlet büyüklerinin sanat yapıtlarını satın alma geleneğini ilk günden itibaren benimsedi, koleksiyonunu Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren zenginleştirmeye başladı. Günümüze kadar koleksiyon yapma bilinci ile hareket eden bankamız ülkemiz adına gurur duyulan bir sanat birikimini bir araya getirmeyi başardı. Banka, Türk resminin gelişmesine öncülük etmiş olan sanatçıların yapıtlarını bünyesine alarak topluma tanıtmak görevini üstlenirken, koleksiyoner bir kimlik de kazandı.” Dolayısıyla Ziraat Bankası Koleksiyonu, Türkiye’nin sanat tarihini belgeleyen niteliğiyle Türk resim sanatının gelişim seyrini göstermesi bakımından da büyük bir önem taşıyor.

 

‘KOLEKSİYON SERGİLERİ’ DEVAM EDECEK

Ali Kırbaş, özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere dönem dönem gerçekleştirdikleri ve Türkiye’nin birçok ilinde gerçekleştirmeye devam edecekleri Ziraat Bankası Koleksiyon Sergileri ile yaşları bir asrı aşan eserleri barındıran bu değerli koleksiyonu, sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını dile getiriyor. “Sanatçıya yapılabilecek en önemli desteğin sanat alanını genişletmek olduğunu düşünüyoruz. Bünyemizde barındırdığımız eserlerin, sanatçılarının retrospektif sergileri için farklı müze ve galerilerle, diğer banka ve kamu kuruluşları ile proje bazında iş birliği içinde bulunarak sergilenmesine olanak sağlıyor, sanatçılarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaların bir bütün olarak sanatseverlerin beğenisine sunulması için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz” diyen Kırbaş, banka olarak sanata ve sanatçıya desteklerinin en önemli simgesinin, uzun yıllardır faaliyette olan İstanbul (Tünel Sanat) ve Ankara (Kuğulu Sanat) galerileri olduğuna işaret ediyor.