ENERJİ
04.02.2021 11:58:00

Davut Doğan: Yeni dönemde müşterisini anlayabilen şirketler ayakta kalacak

Geleneksel müşteri anlayışının odağında güven ve maliyetin olduğunu dile getiren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yeni dönem için ise stratejik planlamanın yanında, müşteriyi iyi anlamanın son derece önemli olduğunun altını çiziyor.

Davut Doğan: Yeni dönemde müşterisini anlayabilen şirketler ayakta kalacak

• Yeni müşteri kavramı düşünüldüğünde, enerji tüketiminde yeni dönemde hangi tasarruf kavramları ön plana çıkıyor?

Müşterimiz  farklı enerji üretim tekniklerinin çevreye etkileri konusunda ne kadar bilinçli? Enerji ve çevre konularında hangi STK’ların fikirlerine güveniyor? Enerji verimliliğini ne kadar önemsiyor  ve çevre için öneminin farkında mı? Bu sorular, yeni müşteri kavramının da temelini oluşturuyor. Yeni dönemin başarılı enerji şirketleri müşterilerinin önceliklerini iyi anlayan, onlara ulaşacak stratejileri geliştirebilen, ekosistemler yaratabilen ve değer önergelerinde verdikleri sözleri  yerine getiren şirketle olacaktır.  Bu yeni dönemde enerji verimliliği, güvenliği, sürdürülebilirliği ve maliyeti önemli başarı faktörleri olacak.

• Türkiye, alternatif enerji üretiminde nasıl bir noktada bulunuyor? Bu noktada Biotrend olarak hangi konumdasınız?

Günümüzde şebeke ve dağıtım maliyetleri, elektrik fiyatlarını etkileyen ana oyuncu konumunda. İnovasyonda amaç, son kullanıcının elektriği daha ucuza mal etmesi. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilir kurgularda öne çıkacak. Ülkemizde de aynı global trendler etkisini gösteriyor. Biz de Biotrend Enerji çatısı altında, ülke genelindeki 15 farklı tesisimizde, evsel atığın yaklaşık yüzde 25’ini işler hale getiriyoruz. Bu faaliyette bulunurken, küresel ısınma ile birlikte azalan yerüstü ve yeraltı su kaynaklarımızın çöpten kaynaklanan sızıntı suları ile kontaminasyonunu engelliyor ve modern arıtma tesislerimizde doğaya güvenli dönüşümünü sağlıyoruz. Hammaddesi yurt dışından ithal edilen geri dönüşümlü malzemeleri modern ayrıştırma tesislerimizde ayrıştırarak ekonomiye geri kazandırıyoruz. Şirketimizin enerji alanında portföy büyüklüğü ise yıllık 300 bin 192 MW mertebesinde.

• Son dönemde serbest tüketicilerin sayısında bir artış bekleniyor. Bu noktada aboneler nelere dikkat etmeli?

Piyasasının yeni yapısının, büyük tüketicilere maliyetlerini rakipleri karşısında etkin yönetme imkanı tanıması büyük bir esneklik. Yeni düzende bu durum sadece bir esneklik de değil, aynı zamanda bir mecburiyet haline dönüştü. Serbest tüketici olup tedarikçisini seçmeyen tüketiciler piyasanın en pahalı elektriğini alıyorlar.

EN ÇOK OKUNANLAR