PİYASALAR

Covid-19 sağlık sektörünün geleceğini dizayn ediyor

Platin

Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri Güler Hülya Yılmaz, Covid-19 ile ivmelenen sağlık sektöründeki dönüşümün geleceğini belirleyecek 10 trendi Platin için aktardı

İrem Sertbaş / irem.sertbas@platinonline.com

Sürdürülebilir ve istikrarlı halk sağlığı politikaları gerekli olacak: 

Halk sağlığı alanında yatırım yapılmasının devletler, toplumlar ve sonuçta tüm insanlık için ne kadar stratejik önem ve değer taşıdığı anlaşıldı. 

Biyoteknoloji ve aşı araştırma geliştirme çalışmalarında yatırıma ilgi artacak: 

Salgın sürecinde yerli sağlık sektörümüzde biyoteknolojik yatırımların olması, aşı araştırma ve geliştirmeye devlet tarafından gerekli destek teşviklerin verilmesinin ne kadar gerekli olduğu görüldü. 

Tele-tıp / Tele-sağlık hizmetleri daha da gelişecek: 

Tüm sektörlerde gördüğümüz dijital dönüşüm, Covid-19 salgını sürecinde sağlık sektöründe büyük ivme kazandı. Gelecekte tele-sağlık hizmetleri çok daha yaygınlaşacak, böylece hastaların sağlık hizmetine erişimi daha kolaylaşacağı gibi sağlık hizmetlerini sunmada verimlilik artışı sağlanabilecek.

Koruyucu sağlık hizmetlerine talep artacak: 

Bağışıklık sistemini koruyucu ve güçlendirici sağlık hizmetlerine ve bu amaçla çalışan ‘wellness klinikleri’ne, wellness alanında uzman doktorlara ihtiyaç ve talebi artacak. Gelecekte, uzmanlaşmış ‘wellness hastaneleri’ veya ‘wellness klinikleri’ni daha çok görebiliriz.

Dijital dönüşüm neticesinde kişisel verilerin korunması ön plana çıkacak: 

Halen ve çok yakın gelecekte tüm sağlık kuruluşları, dijital sağlık hizmetleri veriyor olacak ve bilgi paylaşımı yapılan platformlar da giderek artacak. Bu durumda, gerekli hukuki tedbirlerin yanı sıra siber güvenlik sistemlerinin kurulması, bakımı, güncellenmesi ve geliştirilmesi çok ciddi önem taşıyacak ve sağlık hizmetleri sunanlarca bu alanda ciddi yatırımlar yapılması gerekecek.

Yeni meslekler ortaya çıkacak ve siber güvenliğin sağlanması çok daha önemli olacak: 

Yakın bir gelecekte ‘sağlık hizmet sektöründe kişisel veri uzmanı’ veya ‘sağlık hizmet sektöründe siber güvenlik uzmanlığı’ diye ayrı uzmanlık dalları ortaya çıkacak. Sağlık bilimleri ile ilgili üniversitelerde ayrı dersler olarak verilecek. Hasta verilerinin gizlilik ve güvenlik kurallarına göre korunması, medikal cihazların güvenli ve hatasız çalışması, medikal cihazların birbiriyle veri güvenliği ve gerekli gizlilik kurallarını sağlayarak bilgi alışverişi yapabilmeleri (medikal nesnelerin internet) için siber güvenlik sistemlerinin kurulup işletilmesi ve devamlı geliştirilmesi, giderek daha da kritik önem arz edecek.

Yeni nesil tıp eğitimini dizayn etmek gerekecek: 

Araştırma ve geliştirme yapacak doktorlar ve bilim insanları yetiştirmek üzere müfredatın yeniden gözden geçirilip bilgi ve teknoloji çağına uygun hale getirilmesi kaçınılmaz olacak.

Sektörler arası yeni iş birliği fırsatları ve yeni sağlık ekosistemleri doğacak: 

‘Tıpta yapay zeka’ uygulamaları, ameliyatlarda robot desteği, ‘medikal nesnelerin interneti’, ‘giyilebilir teknolojiler’ gibi teknolojik uygulamalar geliştikçe sağlık hizmet ekosistemi; elektronik mühendislerini, otomatik kontrol ve bilgisayar mühendislerini, tıp doktorlarını ve tüm sağlık çalışanlarını bir araya getirecek.

Sağlık hizmetlerinde teknolojik / Dijital dönüşüm hızlanacak: 

Sağlık sektörünün geleceğinde dijital dönüşüm en önemli etkiyi yaratacak. Gelecekte, sadece hasta ve doktor uzaktan iletişim sağlamayacak.  Ekosistem içerisindeki herkes online iletişim halinde olacak. Bu iletişim, kişiye özel tedavilerin gelişimini de hızlandıracak. Giyilebilir teknolojiler de yaygınlaşacak, giderek boyutları da küçülecek. Geleceğin hastanelerinde dijital teşhis ve tedaviler yaygınlaşacak. Kişiye özel verilerle kişiye özel teşhis ve tedaviler gelişecek. 

Teşhiste yapay zeka kullanımı görebilmek mümkün olabilecek: 

Her alanda kullanımı denenen yapay zeka, teşhis aşamasında giderek daha fazla kullanılabilecek. Ancak, yapay zeka hiçbir zaman doktorun yerine karar veremeyecek. Programlandığı rutin görevleri hızlı yaparak sürece destek olacak.